PERSBERICHT

Nijmegen, 1 februari 2016


Bewustwordingscampagne gevaren koolmonoxide

Op maandag 1 februari 2016 zijn Brandweer Nederland, de Brandwonden Stichting en GGD Nederland een gezamenlijke campagne gestart om mensen bewust te maken van de gevaren van koolmonoxide en
ze van praktische adviezen te voorzien om een CO-vergiftiging te voorkomen. De campagne loopt tot en met 14 februari.  

Bijna iedereen kent wel de berichten over het gevaar van koolmonoxide. Minder bekend is dat bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een moderne CV-installatie. Een vergiftiging door koolmonoxide (CO) kan iedereen overkomen. Daarom wordt er ook dit jaar in februari, één van de koudste maanden van het jaar, aandacht gevraagd voor de stille sluipmoordenaar CO.

Koolmonoxidevergiftiging
Blootstelling aan een te hoge concentratie CO kan tot koolmonoxidevergiftiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als een beginnend griepje: je krijgt hoofdpijn, wordt misselijk, moet overgeven en bent moe. Ook verwardheid en een te snelle hartslag kunnen optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Koolmonoxidemelder kan verschil maken
Dat koolmonoxidevergiftiging vreselijke gevolgen kan hebben, stelt ook Bijzonder Hoogleraar Acute brandwondenzorg Roelf Breederveld. ‘Koolmonoxidevergiftiging komt voor bij binnenbranden en bij slecht werkende en slecht onderhouden geisers en CV-installaties. Slachtoffers met koolmonoxidevergiftiging behandelen we door het toedienen van veel zuurstof, maar de gevolgen kunnen desastreus zijn. Daarom is het belangrijk om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Koolmonoxide ruikt, proeft of zie je niet. Een koolmonoxidemelder kan daarom het verschil maken. Doordat je tijdig wordt gealarmeerd voordat je het bewustzijn verliest.’

Meer slachtoffers dan gedacht
Lange tijd werd aangenomen dat jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers vallen en enkele honderden gewonden door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide. Naar inschatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. ‘De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend, waardoor een juiste diagnose uitblijft’, stelde de Raad in 2015. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het beeld, dat slecht onderhouden toestellen en geisers de grootste veroorzakers zijn van teveel koolmonoxide, niet klopt. Er gebeuren ook veel ongevallen met moderne CV-installaties.

Test hoeveel risico jij loopt
Hilda Raasing, portefeuillehouder van de Raad van Brandweercommandanten: ‘We vinden het belangrijk om de gevaren van koolmonoxide bij mensen onder de aandacht te brengen, omdat ongelukken écht te voorkomen zijn. Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat je geen gevaar loopt, maar dan moet je wel weten hoe. Ventileer jij je huis voldoende? Weet jij bijvoorbeeld of jouw verbrandingstoestel goed functioneert? Heb je een CO-melder in huis opgehangen? Onderdeel van de campagne is een test die laat zien hoeveel risico je loopt op koolmonoxidevergiftiging. We adviseren iedereen die test via www.brandweer.nl/koolmonoxide te doen.’

Meer informatie is ook te vinden op de website van Brandweer Gelderland-Zuid (www.brandweer.nl/gelderland-zuid) en GGD Gelderland-Zuid (www.ggdgelderlandzuid.nl).