Nieuwjaarstoespraak 2016 burgemeester Slinkman - Berg en DalMaandag 4 januari werd in het Holthurnsche Hof in Berg en Dal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Hierbij waren veel inwoners aanwezig.

De nieuwjaarstoespraak van de nieuwe burgemeester, Mark Slinkman, mocht daarbij niet ontbreken en staat hieronder:

 

Dames en heren,
Graag heet ik u allen hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal. Heel speciaal wil ik de vertegenwoordigers van de verenigingen welkom heten. Het is jullie inzet op het gebied van sport en natuur, historie, cultuur, educatie en vele andere terreinen, die kleur geeft aan onze mooie gemeente. Dat we op één van de mooiste stukjes Nederland mogen wonen is voor iedereen te zien. Dat het hier niet alleen mooi, maar ook goed wonenis, dat danken we aan jullie! Welkom ook aan alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; samen zorgen de ondernemers voor een gastvrije gemeente waar het goed werken, recreerenen winkelen is.
Welkom in het bijzonder ook aan de vertegenwoordigers van brandweer en politie. Het afgelopen jaar hebben jullie je wederom zeer actief ingezet voor de veiligheid van de inwoners van Berg en Dal, niet zelden bij nacht en ontij. Ook alle andere aanwezigen wil ik graag begroeten. Allen leveren jullie, elk op eigen wijze, een bijdrage aan ons samenleven. Samen zíjn wij Berg en Dal, en ik ben dan ook blij om het nieuwe jaar samen met jullie in te kunnen luiden.

Hart van de gemeente
Dat we dit nieuwe jaar ingaan op De Holthurnsche Hof is niet geheel toevallig: we staan namelijk in of in elk geval nabij het hart van onze nieuwe gemeente. Het echt nieuwe is daar overigens al weer van af: de naam Berg en Dal is dat wel, maar de gemeente zelf gaat haar tweede jaar al weer in. Zelf ben ik nu een aantal maanden aan de slag. Mijn benoeming volgde negen maanden op de herindeling van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Misschien kleurt dat later instappen wel mijn beeld, maar naar mijn idee is de hele herindeling toch vrij soepel verlopen. Zo hoort het ook te zijn, al is het in veel herindelingsgemeentes toch wel anders.
Gemotiveerde ambtenaren
De ambtelijke organisatie heeft haar draai moeten vinden: het samengaan van twee ambtelijke organisaties, ieder met z’n eigen cultuur en ‘nestgeur’, en dat tegelijkertijd met het organiseren van een aanzienlijk aantal extra taken. Dat is een nog steeds voortgaand proces, maar ik kan wel zeggen dat het gemeentebestuur zich gelukkig prijst een ambtelijke organisatie te hebben die er staat, een goede en gemotiveerde club medewerkers waar we trots op mogen zijn. Met een geslaagd overgangsjaar achter de rug, kunnen we in 2016 denk ik met vertrouwen gaan verder bouwen aan een goede dienstverlening aan onze inwoners.

Extra taken
2015, ik noemde het al, was voor de gemeente ook los van de herindeling een jaar van verandering. Want bij de traditionele gemeentetaken is er van alles bijgekomen. De jeugdzorg, het regelen van thuiszorg, dagbesteding, huishoudelijke hulp en allerlei andere zorgtaken. We moeten dat doen met minder geld dan er tot dan toe door Rijk en provincie voor uitgegeven werd. Een flinke uitdaging, zoals een aantal van de aanwezigen ook heeft mogen ervaren. Hierin hebben we de routine ook nog niet gevonden, en het is ook zeker niet eenvoudig. Als iemand die opgave aankan, dan is het de eigen gemeente en we gaan ons dan ook in 2016 weer volop inzetten om het zo goed mogelijk te regelen voor onze inwoners.
Vluchtelingenopvang gemeente Berg en Dal
En dan ligt er een nog veel groter vraagstuk in het verschiet. Vluchtelingenopvang komt ook in Berg en Dal in 2016 op de agenda te staan. Nijmegen en Heumen hebben deze taak in eerste instantie voor de regio opgepakt, met grootschalige opvang in Heumensoord. Maar we moeten hier ook zelf mee aan de slag. Het vluchtelingenprobleem is nationaal én in Europees verband op dit moment, denk ik, het meest dringende vraagstuk. Ook inwoners maken zich hierover massaal grote zorgen. Berg en Dal moet óók haar verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van de landelijke problematiek. Liever denken wij zelf na over opvang, dan af te wachten tot de hogere overheid ons een opdracht geeft.

Meedenken
Wat Berg en Dal daarbij in elk geval niet wil, is de eigen inwoners passeren. We hebben hen dan ook uitgenodigd om via onze website mee te denken. Dat heeft een behoorlijk grote respons opgeleverd, en ik verwacht dat die berichtenstroom nog wel door zal zetten tot het sluiten van de termijn over anderhalve week. Op de uitkomsten wil ik niet te zeer vooruitlopen, maar toch een aantal zaken. Voor- en tegenstanders houden elkaar tot nog toe aardig in evenwicht, en aan beide kanten van het spectrum zijn er behoorlijk felle emoties.

Tegenstanders
Om met de tegenstanders te beginnen. Mensen stellen vragen, die door de gemeente moeilijk te beantwoorden zijn: waarom worden mensen niet opgevangen in de eigen regio? Ik kan ze geen ongelijk geven: veilige en steenrijke buurlanden als Saudie-Arabië en de Emiraten laten het afweten. Jaarlijks trekken miljoenen mensen zonder enig logistiek probleem naar Mekka, maar voor geloofsgenoten in nood blijft de deur gesloten. Waarom moeten wij de deur dan wel openzetten, vragen mensen zich af.
Er is onder de inwoners van Berg en Dal de nodige angst over de verzorgingsstaat, de houdbaarheid van uitkeringen en pensioenen. Woede ook, van mensen die al jarenlang vergeefs wachten op een woning, en daardoor in hun geluk worden geraakt, bijvoorbeeld door het niet kunnen stichten van een gezin. Zij vragen zich af waarom zij nòg verder achteraan moeten gaan staan, terwijl vreemden wèl een huis en uitkering krijgen.
Het is moeilijk om gastvrij zijn als je zelf naar de voedselbank moet gaan, of op wat voor wijze dan ook ervaart dat de welvaartsstaat aan jou voorbij gaat. Dat niemand op jou en je werkkracht zit te wachten en je merkt dat het bestaan er van jaar tot jaar niet makkelijker op wordt. De recente gebeurtenissen op vele plekken in het land, ik noem Oranje en Geldermalsen,leren ons dat aan dergelijke gevoelens niet zonder gevolgen door politici kan worden voorbij gegaan.

Voorstanders
Naast tegenstanders zijn er ook voorstanders: vele van onze inwoners staan wèl positief tegen het huisvesten van vluchtelingen en statushouders. We hebben vele reacties ontvangen waarin bezorgdheid wordt gecombineerd met het aanbod om zelf als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de integratie van vluchtelingen en statushouders. Daar ben ik erg blij mee: hoe groot de opgave van de vluchtelingenopvang ook is, veel groter nog is die van de integratie van al de mensen die hier zullen blijven. Wie mag blijven, die moet immers ook méédoen. Daar mag je eisen aan stellen. Maar je moet mensen dan ook in staat stellen om mee te doen.
In december sprak ik met een gezin tijdens een naturalisatieceremonie. Ik denk dat het vele voormalige vluchtelingen zo vergaat als dit gezin. In Nederland, met een status en een huis, maar óók moederziel alleen. Ze voelen zich niet welkom, vinden geen aansluiting en worden ook na jaren geen onderdeel van de gemeenschap. Aan wie ligt dat? Ligt het aan iemand? In de media wordt het soms zo eenvoudig voorgesteld, alsof je enkel taalvaardige en hoog gekwalificeerde expats invliegt die meteen ook productief te maken zijn voor de samenleving. In werkelijkheid zijn het dikwijls getraumatiseerde en door het leven geslagen mensen die qua achtergrond, cultuur en opleiding volstrekt niet opgewassen zijn tegen de samenleving waarin ze terechtkomen. Laat staan dat ze toegerust zijn op het verrichten van werk, dat er vaak niet voor hen lijkt te zijn.
Met de kinderen gaat het dikwijls goed op school, zij redden het doorgaans wel. Voor dertigers en veertigers is het perspectief al veel minder rooskleurig. De Nederlandse buren zijn soms fantastisch, soms gewoon goedwillend. Maar dikwijls ook volkomen onverschillig. Want ook aan die buren is nooit iets gevraagd, de multiculturele samenle- ving is ook hen maar overkomen en zij begroeten die niet algemeen met enthousiasme. Hoe gaan we dat als samenleving rooien?

Oplossing
Die opvang, dat zullen we wel redden met vereende krachten, maar grote groepen vervolgens ook succesvol integreren? Ik vind het goed dat we in deze niet in aardige algemeenheden blijven steken, want dat brengt de oplossing niet naderbij. Het is aan de regeringen en landen om een oplossing te vinden voor het migratieprobleem. Om ervoor te zorgen dat allen in hun eigen geboorteland veilig zijn en vrij.
Dat bewerkstelligen gaat onze mogelijkheden ver te boven. Wat wij, hier in Berg en Dal, wèl kunnen doen is om eenieder die hier belandt te willen herkennen en erkennen als medemens. Ik ben daarom blij met die vrijwilligers die contact willen leggen met de nieuwkomers in ons midden. Om ze welkom te heten, de taal te leren, om ze te vertellen hoe we de dingen hier doen. Om ze te leren kennen, niet van groep tot groep, maar van mens tot mens.

Giro
Het vluchtelingen probleem zal veel van onze inzet vragen, maar er staat voor volgend jaar gelukkig veel méér op het programma; zo mogen we in 2016 uitzien naar twee fantastische evenementen. In mei al kunnen we met z’n allen genieten van de Giro d’Italia, één van de grootste wielerrondes ter wereld. Wij zijn erg verheugd dat Berg en Dal zich ook hiermee op de kaart kan zetten, en het reizende roze circus mag verwelkomen. Het parcours zal onze gemeentenaam eer aandoen, want wie naar de hoogtekaarten kijkt, die ziet meteen dat deze etappe er één is die de deelnemers goed bij zal blijven als één van de inspannendste en mooiste onderdelen van het Nederlandse traject. Het is een fantastisch en uniek evenement, toegankelijk voor iedereen. Laten we er met z’n allen een prachtig roze feest van maken!

Special Olympics
Op 1, 2 en 3 juli 2016 zijn de Nationale Spelen van de Special Olympics; het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze Spelen starten op 1 juli met een openingscermonie in het Goffertstadion, waarna in het weekeinde (2-3 juli) de ruim 2000 sporters op verschillende lokaties in Berg en Dal, Wijchen en Nijmegen gaan sporten. Het Special Olympics Dorp wordt opgebouwd in Heumensoord.

100e Vierdaagse
En dan is er natuurlijk nóg een gelegenheid dat we duizenden bezoekers op één dag mogen begroeten en onszelf letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. 50.000 wandelaars beginnen in juli immers aan de Vierdaagse. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik dit bijzondere evenement mee zal maken. Ik val wel met mijn neus in de boter, want dit jaar vieren we het eerste eeuwfeest van de Vierdaagse. Hopelijk halen alle 50.000 wandelaars die derde dag ook echt, zodat we ze allemaal kunnen verwelkomen in Berg en Dal.

Warm welkom
Kortom dames en heren, het komend jaar hebben we veel moois én moeilijks in het verschiet. Laten we, ieder op ons eigen terrein en elk naar zijn eigen vermogen, ook in 2016 proberen om er het beste van te maken. Wat we te doen hebben is die moeite waard, en onze mooie gemeente is dat zeker ook. Ik sluit af, nadat ik u hartelijk heb bedankt voor het warme welkom dat ik van u allen heb mogen ontvangen tijdens en nà mijn installatie als burgemeester van Berg en Dal. In de afgelopen maanden heb ik velen van U leren kennen, dikwijls op één van de vele mooie en bijzondere plekken die onze gemeente rijk is. Dank voor de moeite die zich hebt getroost om Uw tijd te geven en mij te laten delen in al hetgeen hier gebeurt. Ik zie er naar uit om die nadere kennismaking in het komende jaar voort te zetten.

Slot
En tenslotte wens ik u allen, namens het gemeentebestuur, een goed, gezond en gelukkig 2016 toe. Dat al uw voornemens gerealiseerd mogen worden. Laten wij het glas heffen op hetgeen ons allen hier aanwezig bindt: Berg en Dal!