OOIJ – In het dorp Ooij wordt nabij dorpshuis De Sprong een beweegpark gerealiseerd. Deze week is de gebruikersovereenkomst tussen de gemeente Berg en Dal en Stichting de Speulplek ondertekend.

Bewoners uit het dorp hebben zelf het initiatief voor dit project genomen. Het beweegpark is voor jong en oud en biedt oefenmogelijkheden gericht op uithoudingsvermogen, coördinatie, spierkracht en balans.
Drie toestellen en een pad rond de vijver
Er komen drie toestellen die jaarlijks door de gemeente worden gekeurd. Mochten er verbeterpunten zijn moet de stichting, dat is de gebruiker, die binnen twee weken uitvoeren. Daarnaast zorgt de gemeente er voor dat het huidige pad toegankelijker wordt voor minder validen. Een pad zorgt er namelijk voor dat er meer sprake is van een park.

Ooij krijgt eigen beweegpark nabij dorpshuis De Sprong 

Gebruiker moet park onderhouden
Het park moet door de stichting worden onderhouden. Zij moet de toestellen betalen, plaatsen en onderhouden. De toestellen worden na de overeenkomst eigendom van de gemeente (er is om financiële en juridische redenen geen recht van opstal), maar het risico van het gebruik gaat over op de stichting als de toestellen niet goed zijn onderhouden. “De risico’s voor de gemeente zijn minimaal”, zeggen burgemeester en wethouders over het hele project. De stichting wordt verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Bovenstaand toestel is één van de drie toestellen. Er komen ook nog een voet- en een handfiets. Afbeelding: gemeente Berg en Dal.

Financiering
De financiering wordt door de inwoners zelf geregeld. Lokale ondernemers en woningcorporatie Oosterpoort steunen het project en voor het maaien en het verwijderen van onkruid is al een groenaannemer gevonden. Met de getekende overeenkomst is het voor de stichting makkelijker om extra financiële middelen te krijgen, onder andere vanuit fondsen.

10 jaar
Na ondertekening heeft de gemeente in principe 10 jaar geen zeggenschap over het perceel. De gemeente en de gebruiker hebben het recht de gebruiksovereenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
De gemeente verwacht dat bewoners in de toekomst steeds vaker gaan ondernemen in de openbare ruimte, waardoor er meer van dit soort overeenkomsten zullen komen.